ca88手机版登录网页,▓ca88手机版登录网页,ca88官网手机版,ca88会员登录入口▓ca88手机版登录网页一跃成为广受众多玩家追捧的游戏网站,ca88官网手机版是十分方便而且又安全,在ca88会员登录入口随时还能为广大玩家提供最新的娱乐资讯...
当前位置: ca88手机版登录网页 > ca88手机版登录网页 > ca88手机版登录网页《左傳·襄十五年》屈蕩爲連

ca88手机版登录网页《左傳·襄十五年》屈蕩爲連

作者: ca88手机版登录网页 | 来源: http://www.yanglongji.com | 栏目: ca88手机版登录网页 |    日期:2019-10-18
文章关键词:   

ca88手机版登录网页,白浪茫茫与海连

  【白浪】涛。唐李白《司马将军歌》:“扬兵习战张虎旗,江中白浪如银屋。”宋陆游《夜宿阳山矶》诗:“白浪如山泼入船,家人惊怖篙师舞。”清龚自珍《己亥杂诗》之一○六:“西来白浪打旌旗,万舶安危总未知。”《浪淘沙·北戴河》词:“大雨落幽燕,白浪滔天。”

  【茫茫】而辽阔。《关尹子·一宇》:“道茫茫而无知乎,心儻儻而无羈乎。”宋王安石《化城阁》诗:“俯视大江奔,茫茫与天平。”清沉复《浮生六记·浪游记快》:“今年且四十有六矣,茫茫沧海,不知此生再遇知己如鸿干者否?”朱德《苦热》诗之一:“滚滚长江嗟还逝,茫茫大野喜云封。”2.遥远。汉荀悦《<汉纪>论》:“茫茫上古,结绳而治。”唐杨衡《桂州与陈羽念别》诗:“茫茫从此去,何路入秦关?”清陈维崧《女冠子·本事》词之二:“路茫茫,度海云鬟乱,还宫绣带长。”龚尔位《怀人》诗之二:“茫茫数千载,微言亦云终。”3.渺茫;模糊不清。汉

  【与】《廣韻》《集韻》《正韻》同與。《說文》賜予也。一勺爲与。《六書正譌》寡則均,故从一勺。(與)〔古文〕《廣韻》弋諸切《正韻》弋渚切《集韻》《韻會》演女切,音予。《說文》黨與也。《戰國策》是君以合齊與强楚。《註》與,黨與也。《管子·八觀篇》請謁得于上,則黨與成于下。又《廣韻》善也。《禮·禮運》諸侯以禮相與。又《增韻》及也。《易·說卦》是以立天之道,曰隂與陽。立地之道,曰柔與剛。立人之道,曰仁與義。又許也,從也。《論語》吾與點也。《管子·形勢解》鬼神助之,天地與之。又待也。《論語》歲不我與。又《博雅》如也。《前

  【海】《唐韻》《正韻》呼攺切《集韻》《韻會》許亥切,音醢。《說文》天池也。以納百川者。《釋名》海,晦也。主承穢濁水,黑如晦也。《書·禹貢》江漢朝宗于海。又環九州爲四海。《書·禹貢》四海會同。《爾雅·釋地》九夷,八狄,七戎,六蠻,謂之四海。又物產饒富爲陸海。《前漢·東方朔傳》所謂天下陸海之地。又天海,星名。《甘氏星經》天海十星,在壁西南。又州名。《廣韻》禹貢徐州之域,ca88手机版登录网页七國時屬楚,秦爲薛郡,漢爲東海郡。後魏爲海州。又《韻補》叶虎洧切,音喜。《詩·小雅》沔彼流水,朝宗于海。鴥彼飛隼,載飛載止。又叶火五切,音虎。《陸雲

  【连】《唐韻》力延切《集韻》《韻會》陵延切《正韻》靈年切,音漣。《說文》員連也。《玉篇》合也,及也。《廣韻》續也,還也。《集韻》屬也。《正韻》接也。《詩·大雅》執訊連連。《朱傳》屬續貌。《禮·王制》十國爲連,連有帥。《齊語》四里爲連,十連爲鄕。《後漢·韓康傳》連徵不至。又姻親爲連。《史記·尉佗傳》及蒼梧秦王有連。《註》有連者,連姻也。又黏鳥曰連。《淮南子·覽訓》連鳥于百仞之上。又連尹、連敖,皆楚官名。《左傳·襄十五年》屈蕩爲連尹。《史記·淮隂侯傳連敖註》楚司馬官也。又連山,易名。《周禮·春官·大卜》掌三易之法,

文章标签: ca88手机版登录网页

随机推荐文章

相关文章推荐